Bảng giá chuyển viện

TTTuyến đườngGiá Chuyển viện
1 Chợ Lách -Vĩnh Long (cầu mới) 343.000
2 Chợ Lách -BV 120 Tiền Giang 630.000
3 Chợ Lách - Vĩnh Thành 196.000
4 Chợ Lách - Vĩnh Hịa 238.000
5 Chợ Lách - Vĩnh Bình(cầu mới) 67.000
6 Chợ Lách - TP HCM 1.386.000
7 Chợ Lách - Tân Thiềng 196.000
8 Chợ Lách - Sơn Định(cầu mới) 58.000
9 Chợ Lách - Phú Sơn 196.000
10 Chợ Lách - Phú Phụng( cầu mới) 187.000
11 Chợ Lách - Mõ Cày Nam 369.000
12 Chợ Lách - Mõ Cày Bắc 272.000
13 Chợ Lách - Long Thới 67.000
14 Chợ Lách - Hưng K. Trung B 246.000
15 Chợ Lách - Hịa Nghĩa 25.000
16 Chợ Lách - Đồng Tâm 680.000
17 Chợ Lách - Cù Lao Minh 352.000
18 Chợ Lách - Cần Thơ 756.000
19 Chợ Lách - BVĐK Tiền Giang 672.000
20 Chợ Lách - Bv Tâm thần 571.000
21 Chợ Lách - BV Lao 571.000
22 Chợ Lách - Bến Tre 520.000
1 - 22 trong tổng số 22Số dòng hiển thị: <<<1>>>

Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO