LIINK_BANGGIAHIENTHI

TTTênHoạt chấtĐVTGiá BHYT
1 Bidicorbic 500Vitamin Cviên 189
2 MetazrelTrimetazidinViên 310
3 MetazrelTrimetazidinViên 310
4 SaVi Trimetazidine 35MRTrimetazidinViên 419
5 SaVi Trimetazidine 35MRTrimetazidinViên 419
6 SaVi Trimetazidine 35MRTrimetazidinViên 419
7 Vaspycar MRTrimetazidinViên 350
8 CammicTranexamic acidống 2.184
9 Viên mũi-xoang Rhinassin-OPCThương nhĩ tử, Hoàng kỳ, Bạch chỉ, Phòng phong, Tân di hoa, Bạch truật, Bạc hàviên 830
10 Gói thay băng vết thương sạch (tiệt trùng)Thay băng vết thương sạchGói 4.095
11 Telzid 40/12.5Telmisartan + hydroclorothiazidViên 651
12 ZHEKOFTelmisartanViên 500
13 Sorbitol 5gSorbitolGói 475
14 An thần bổ tâm -FSinh địa, Mạch môn,Thiên môn đông, Táo nhân, Bá tử nhân, Huyền sâm, Viễn chí, Ngũ vị tử, Đảng sâm, Đương quy, Đan sâm, Phục thần, Cát cánh.Viên 777
15 An thần bổ tâm -FSinh địa, Mạch môn,Thiên môn đông, Táo nhân, Bá tử nhân, Huyền sâm, Viễn chí, Ngũ vị tử, Đảng sâm, Đương quy, Đan sâm, Phục thần, Cát cánh.Viên 777
16 Bổ phế trị hoSinh địa, Mạch môn, Huyền sâm, Bối mẫu, Bạch thược, Mẫu đơn bì, Cam thảoViên 1.950
17 Bổ phế trị hoSinh địa, Mạch môn, Huyền sâm, Bối mẫu, Bạch thược, Mẫu đơn bì, Cam thảoViên 1.950
18 Bổ phế trị hoSinh địa, Mạch môn, Huyền sâm, Bối mẫu, Bạch thược, Mẫu đơn bì, Cam thảoViên 1.950
19 Ventolin NebulesSalbutamol (sulfat)Ống 8.513
20 Thanh nhiệt tiêu độc –FSài đất, Thương nhĩ tử, Kinh giới, Thổ phục linh, Phòng phong, Đại hoàng, Kim ngân hoa, Liên kiều, Hoàng liên, bạch chỉ, Cam thảoViên 798
21 Thanh nhiệt tiêu độc –FSài đất, Thương nhĩ tử, Kinh giới, Thổ phục linh, Phòng phong, Đại hoàng, Kim ngân hoa, Liên kiều, Hoàng liên, bạch chỉ, Cam thảoViên 798
22 HydrocolacylPrednisolonViên 89
23 Betadine Antiseptic Solution 10%w/vPovidon iodChai 42.400
24 Betadine Antiseptic Solution 10%w/vPovidon iodChai 42.400
25 PiroxicamPiroxicamViên 155
26 CeraheadPiracetamViên 669
27 CeraheadPiracetamViên 669
28 Panalgan Effer 250Paracetamol 250 mgGói 0
29 Panactol Codein plusParacetamol + codein phosphatViên 565
30 Efferalgan 150mg SuppoParacetamol (acetaminophen)Viên 2.257,7
1 - 30 trong tổng số 166Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5 >>>

Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO