LIINK_BANGGIAHIENTHI

TTTênĐVTGiá BHYT
1 VD-20723-14Zomed 150viên 1.600
2 VD-27704-17Zodalan ( Midazolam 5mg/1ml)ống 14.700
3 VD-25928-16Zinmax - Domesco 250mgviên 1.180
4 VD-21070-14Zhekofviên 500
5 VD-21554-14Zensalbu nebules 5.0ống 8.400
6 V1508-H12-10Xoang Vạn Xuânviên 815
7 V1508-H12-10Xoang Vạn Xuânviên 830
8 VD-28243-17Waisanviên 285
9 VD-28243-17Waisanviên 273
10 VN-19956-16Volulyte 6% Bag 20túi 86.000
11 VD-19980-13Vitraclor 125mggói 1.188
12 VD-15156-11VITAMIN PPviên 163
13 VD-25217-16Vitamin K1ống 1.785
14 VD-20771-14Vitamin E 400IUviên 485
15 VD-20771-14Vitamin E 400IUviên 450
16 VD-26784-17Vipocef 100gói 1.499
17 VD-24908-16Vingominống 11.550
18 VD-22552-15Vinxiumlọ 14.490
19 VD-20895-14Vinterlinống 4.830
20 VD-16309-12Vinphaxicam ( Meloxicam 7,5mg)viên 144
21 VD-13532-10Vinphatoxinống 2.100
22 VD-18008-12Vinopa 40mg/2mlống 2.877
23 VD-20892-14Vincopane 20mg/mlống 4.500
24 VD-32551-19Viên an thần Rutyndaviên 1.000
25 VD-26683-17VG5viên 968
26 VN-13707-11Ventolin Neb Sol 5mg/2.5ml 6x5`sống 8.513
27 VD-27571-17Vastec 35MRviên 490
28 VD-24455-16Vaspycar MRviên 352
29 VD-24455-16Vaspycar MRviên 350
30 V1507-H12-10Vạn xuân hộ não tâmviên 1.010
1 - 30 trong tổng số 366Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5        >>>

Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO