LIINK_BANGGIAHIENTHI

TTTênGiá BHYTGiá Dịch Vụ
1 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản 168.100 148.600
2 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản 168.100
3 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phụ - Sản 199.600
4 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phụ - Sản 199.600 175.600
5 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp 199.600 175.600
6 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp 199.600
7 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản 171.600
8 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản 171.600 198.300
9 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp 225.200 198.300
10 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp 225.200
11 Giường Nội khoa loại 3 hạng III - Khoa Y học cổ truyền 138.600
12 Giường Nội khoa loại 3 hạng III - Khoa Y học cổ truyền 138.600 121.100
13 Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng 138.600 121.100
14 Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng 138.600
15 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền 171.600
16 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền 171.600 149.100
17 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng 171.600 149.100
18 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng 171.600
19 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản 171.600 149.100
20 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản 171.600
21 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp 171.600 149.100
22 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp 171.600
23 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp 171.600
24 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp 171.600 149.100
25 Giường Nội khoa loại 1 hạng III - Khoa nội tổng hợp 198.000 171.100
26 Giường Nội khoa loại 1 hạng III - Khoa nội tổng hợp 198.000
27 Giường nội khoa kê thêm - Khoa sản
28 Giường nội khoa kê thêm - Khoa sản
29 Giường Hồi sức cấp cứu hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu 312.200 282.000
30 Giường Hồi sức cấp cứu hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu 312.200
1 - 30 trong tổng số 30Số dòng hiển thị: <<<1>>>

Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO