LIINK_BANGGIAHIENTHI

TTTênGiá BHYT
1 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản148600
2 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp148600
3 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phụ - Sản175600
4 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp175600
5 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản198300
6 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp198300
7 Giường Nội khoa loại 3 hạng III - Khoa Y học cổ truyền121100
8 Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng121100
9 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền149100
10 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng149100
11 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản149100
12 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp149100
13 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp149100
14 Giường Nội khoa loại 1 hạng III - Khoa nội tổng hợp171100
1 - 14 trong tổng số 14Số dòng hiển thị: <<<1>>>

Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO