kiến thức y khoa

Tóm tắt Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh võng mạc đái tháo đường
[ Cập nhật vào ngày (18/07/2023) ]


HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ QUẢN LÝ
BỆNH VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
Tập tin đính kèm

Bộ Y tế
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO