Tin tức trung tâm y tế

Thông báo chào giá Test nhanh phát hiện H.Pylori có trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy
[ Cập nhật vào ngày (29/09/2023) ]


Thông báo chào giá Test nhanh phát hiện H.Pylori có trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy
Tập tin đính kèm

admin
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO