Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MUA HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ Y TẾ
[ Cập nhật vào ngày (31/01/2024) ]


- Lam kinh xét nghiệm 7102

- Lam kính xét nghiệm 7105

- Dung dịch khử khuẩn dụng cụ

- dung dịch rửa tay phẩu thuật
Tập tin đính kèm

admin
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO