Tin tức trung tâm y tế

Thông báo v/v mời báo giá mua hóa chất sinh phẩm y tế và vật tư y tế
[ Cập nhật vào ngày (01/04/2024) ]


STT

Tên hàng hóa

Tiêu chuẩn kỹ thuật

ĐVT

Số lượng

 
 

1

Bóng đèn máy sinh hóa tự động

Phù hợp với máy sinh hóa FACA 200 hoặc tương đương

cái

03

 

2

Dung dịch thuốc thử điện giải cho kết quả phân tích 5 thông số

Phù hợp với máy ELECTROL ANALYZER ELECT 500 hoặc tương đương

ml

6.000

 admin
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO