Tin tức trung tâm y tế

Thông báo v/v mời báo giá Mua Hóa chất, Sinh phẩm y tế và Vật tư y tế (lần 2)
[ Cập nhật vào ngày (24/04/2024) ]


I.Thông tin yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách.

    Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

2. Thông tin liên hệ người tiếp nhận báo giá: (gặp Phượng). Số điện thoại: 0275 3711677- 091 8 455 480.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, Khu phố 3, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ ngày 24 tháng 04 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 04 tháng 05 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

  1. Danh mục báo giá chi tiêt trong file kèm theo
  2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: giao nhận tại Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế của Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách.
  3. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quí II năm 2024.
  4. Thời gian thanh toán: trong vòng 90 ngày sau khi hoàn tất hoá đơn hợp pháp, thủ tục nhập kho và nghiệm thu bàn giao.     

          Trân trọng ./.
admin
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO