Tin tức trung tâm y tế

Thông báo v/v mời báo giá mua thuốc
[ Cập nhật vào ngày (26/04/2024) ]


I.Thông tin yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách.

    Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

2. Thông tin liên hệ người tiếp nhận báo giá: (gặp Phượng). Số điện thoại: 0275 3711677- 091 8 455 480.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, Khu phố 3, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 08 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

  1. Danh mục báo giá

STT

Tên hoạt chất

Nồng độ, hàm lượng

Nhóm tiêu chí kỹ thuật

ĐVT

Ghi chú

1

Clorpromazin

25mg

Nhóm 1

viên

 

2

Clorpromazin

25mg

Nhóm 2

viên

 

3

Clorpromazin

25mg

Nhóm 3

viên

 

4

Clorpromazin

25mg

Nhóm 4

viên

 

5

Haloperidol 

1,5mg

Nhóm 1

viên

 

6

Haloperidol

1,5mg

Nhóm 2

viên

 

7

Haloperidol

1,5mg

Nhóm 3

viên

 

8

Haloperidol

1,5mg

Nhóm 4

viên

 

9

Haloperidol

2mg

Nhóm 1

viên

 

10

Haloperidol

2mg

Nhóm 2

viên

 

11

Haloperidol

2mg

Nhóm 3

viên

 

12

Haloperidol

2mg

Nhóm 4

viên

 

13

Olanzapin

10mg

Nhóm 1

viên

 

14

Olanzapin

10mg

Nhóm 2

viên

 

15

Olanzapin

10mg

Nhóm 3

viên

 

16

Olanzapin

10mg

Nhóm 4

viên

 

17

Phenobarbital

100mg

Nhóm 1

viên

 

18

Phenobarbital

100mg

Nhóm 2

viên

 

19

Phenobarbital

100mg

Nhóm 3

viên

 

20

Phenobarbital

100mg

Nhóm 4

viên

 

21

Risperidon

2mg

Nhóm 1

viên

 

22

Risperidon

2mg

Nhóm 2

viên

 

23

Risperidon

2mg

Nhóm 3

viên

 

24

Risperidon

2mg

Nhóm 4

viên

 

25

Trihexyphenidyl hydroclorid

2mg

Nhóm 1

viên

 

26

Trihexyphenidyl hydroclorid

2mg

Nhóm 2

viên

 

27

Trihexyphenidyl hydroclorid

2mg

Nhóm 3

viên

 

28

Trihexyphenidyl hydroclorid

2mg

Nhóm 4

viên

 

29

Valproat natri

200mg

Nhóm 1

viên

 

30

Valproat natri

200mg

Nhóm 2

viên

 

31

Valproat natri

200mg

Nhóm 3

viên

 

32

Valproat natri

200mg

Nhóm 4

viên

 

 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: giao nhận tại Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế của Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách.

  1. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Qúy 2 năm 2024.
  2. Thời gian thanh toán: trong vòng 90 ngày sau khi hoàn tất hoá đơn hợp pháp, thủ tục nhập kho và nghiệm thu bàn giao.     

          Trân trọng ./.
Tập tin đính kèm

admin
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO