tin tức y tế

3 CÁCH THAY THẾ THẺ BHYT GIẤY TRONG KHÁM CHỮA BỆNH
[ Cập nhật vào ngày (22/06/2023) ]

Việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã và đang mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT; trong đó có việc thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh.


Việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã và đang mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT; trong đó có việc thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh.

bhyt 1.png
admin
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO